13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano konferencję pt.: „Razem dla Mazowsza” podsumowującą projekt Trendy rozwojowe Mazowsza. W wydarzeniu tym uczestniczyli także członkowie redakcji MAZOWSZE Studia Regionalne

a sam periodyk był dystrybuowany bezpłatnie wśród pozostałych gości. Dotychczas na łamach naszego pisma ukazało się kilkanaście artykułów opracowanych na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Warto też przypomnieć, że w nr 3/2009 publikowaliśmy część wystąpień z międzynarodowej konferencji projektu pt. „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza”. Natomiast w nr 8/2011 zamieściliśmy obszerną relację wraz z dyskusją i fotoreportażem z konferencji pt.: „Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza”. Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza był sponsorem nr 3/2009, 8/2011, 10/2012 i 11/2012 naszego periodyku.
Więcej informacji na temat konferencji pt.: „Razem dla Mazowsza” znajdą Państwo na stronie www.trendyrozowjowemazowsza.pl