prof. dr hab. Tomasz Borecki - Mazowsze Studia Regionalne

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.
Afiliacja:
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha – Dyrektor
Specjalizacja:
 • inwentaryzacja lasów,
 • regulacja użytkowania rębnego i przedrębnego,
 • polityka leśna,
 • jakość kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:
 • Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. Wsi
 • Wiceprzewodniczący Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 • Kolegium Lasów Państwowych
 • Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Włoska Akademia Nauk Leśnych
Najważniejsze publikacje:
 • T. Borecki Wielkość losowej powierzchni próbnej w statystycznej metodzie inwentaryzacji lasu, Sylwan nr 4, Warszawa, 1985, str.1-11.
 • T. Borecki Metody inwentaryzacji lasu dla celów planowania krótko- i średniookresowego oparte na grupowaniu drzewostanów, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1995 s.70.
 • T. Borecki, et al. Urządzanie lasu, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2000 s. 212.
 • T. Borecki, E. Stępień Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce, Sylwan nr 12, Warszawa, 2012, str. 914-922.
#
#
#
#
#

Member