On-line edition 10.21858/msr.32 - Mazowsze Studia Regionalne

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.
DOI: 10.21858/msr.32
Number: 2020/32
Część I. Analizy i Studia / Part. I Analyses and Studies
Andrzej Karpiński, Former and present attractiveness of industrial sectors in the development process of the country and Mazovia
DOI: 10.21858/msr.32.01
p.: 11
Hanna Nałęcz, Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka, Urban playgrounds for everyone and not just for children
DOI: 10.21858/msr.32.02
p.: 35
Natalia Jankowska, Piotr Modzelewski, Performance audit in the field of cost efficiency of road infrastructure investments of the Mazovian Voivodship counties
DOI: 10.21858/msr.32.03
p.: 65
Witold Werner, Criteria and effects of declaring a building as a historical landmark
DOI: 10.21858/msr.32.04
p.: 93
Anna Wieczorek, Railways in a local spatial development plan
DOI: 10.21858/msr.32.05
p.: 99
Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, The method of valorisation of trees according to their biocenotic values
DOI: 10.21858/msr.32.06
p.: 123
Część II. Samorząd / Part II. Self government
Elżbieta Dominiak, Magdalena Wojda, Regional Territorial Investments in the Płock subregion – implementation
DOI: 10.21858/msr.32.07
p.: 139
The most important Polish local government investments in 1999–2019
p.: 151
Część III. Varia / Part III. Miscellaneous
Profesor Bogdan Ney – Memory
DOI: 10.21858/msr.32.08
p.: 171
Janusz A. Pala, Beauty – origins and functions
DOI: 10.21858/msr.32.09
p.: 173
Paulina Legutko-Kobus, Jak współcześnie rozumieć rozwój zrównoważony? – XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”
DOI: 10.21858/msr.32.10
p.: 181
Jan Misiak, Monika Madej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – jubileusz 25-lecia działalności 1995–2020
DOI: 10.21858/msr.32.11
p.: 183
Czesław Marcinkowski, Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza – recenzja książki
DOI: 10.21858/msr.32.12
p.: 193