Afiliacja:

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Członek Rady Naukowej