Afiliacja:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej