Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej